top of page

SPRÅKGRANSKNING

 

Det är inte alltid en korrekturläsning räcker. Man vill kanske även förbättra stilen, ordvalet och själva flytet i texten. Detta är en mer omfattande genomgång och bearbetning av texten. Förslag på ändringar lämnas.

 

Förutom grundläggande korrekturläsning ingår

 • anpassning av texten till den tänkta läsaren och textens syfte

 • ordval (behöver till exempel ålderdomliga ord bytas ut eller svåra ord förklaras?)

 • stil och ton

 • flyt i språket genom bland annat förändringar av meningsbyggnad

 • enhetlighet (skrivs exempelvis siffror, listor och förkortningar på samma sätt

       genom hela texten?)

 • disposition och rubriksättning

 

Vi korrekturläser och språkgranskar exempelvis

 • hemsidor

 • reklam- och marknadsföringsmaterial

 • broschyrtexter

 • rapporter

 • artiklar

 • pressreleaser

 • ansökningar

 • kundbrev

OBS! Vi språkgranskar dina texter – vi faktagranskar dem inte. Vi skriver heller inte om skoluppsatser, C- eller D-uppsatser eller liknande.

Så kommer vi igång

Fyll i formuläret på sidan Kontakt.

Berätta gärna lite om din text:

 • Vilken typ av text är det? Hur lång är texten?

 • På vilket sätt kommer du att använda texten?

 • När behöver den språkgranskade texten vara klar?

 • Har du några särskilda önskemål?

 • Skicka texten.

 

Du behöver inte skicka texten innan vi kommit överens om något men det är alltid bra att få en uppfattning om texten innan vi ger en offert.

 

Sekretess

Vi behandlar givetvis dina texter med stor försiktighet och berättar aldrig vidare om innehållet i materialet.

Priser

1,40 kr/ord

375 kr/sida

Minimidebitering är 725 kr/uppdrag, oavsett textlängd.

Samtliga priser är exklusive moms.

bottom of page