top of page

KORREKTURLÄSNING

 

I en grundläggande korrekturläsning granskar vi grammatik, interpunktion och stavning. Texten ska helt enkelt följa svenska, eller engelska, skrivregler. Uppenbara syftningsfel och ofullständiga formuleringar uppmärksammas, men inga ändringar görs av det språkliga innehållet.

 

Bland annat kontrolleras:

 • stavfel

 • felaktiga särskrivningar,

 • ologisk meningsbyggnad,

 • problem med förkortningar och skiljetecken,

 • tveksamheter när det gäller stor och liten bokstav

 

Vi korrekturläser exempelvis:

 • hemsidor

 • broschyrer

 • reklam- och marknadsföringsmaterial

 • pressreleaser

 • artiklar

 • rapporter

 • kundbrev

 • ansökningar

 

Vänligen observera att vi språkgranskar dina texter - vi faktagranskar dem inte. Vi skriver heller inte om skoluppsatser, C- eller D-uppsatser eller liknande.

Så kommer vi igång

Fyll i formuläret på sidan Kontakt.

 • Berätta gärna kort om din text: Hur lång är den? Vilken typ av text är det?

 • På vilket sätt kommer du att använda texten?

 • Hur snart behöver du den korrlästa texten?

 • Har du några särskilda önskemål?

 • Skicka texten.

Du behöver inte skicka texten innan vi kommit överens om något men det är alltid bra att få en uppfattning om texten innan vi ger en offert.

 

Sekretess

Vi behandlar givetvis dina texter med stor försiktighet och berättar aldrig vidare om innehållet i materialet.

Priser

0,70 kr/ord

245 kr/sida

Minimidebitering är 475 kr/uppdrag, oavsett textlängd.

Samtliga priser är exklusive moms.

bottom of page