top of page

ÖVERSÄTTNING

 

Idag översätts alltför många texter slentrianmässigt med hjälp av Google eller andra liknande automatiska översättningstjänster. Så länge det enbart rör sig om enstaka ord eller kortare fraser kan detta ibland duga. Men så fort det det handlar om längre stycken eller löpande text visar dessa tjänster ofelbart brister i texthanteringen. Syftningsfel, ord med flera betydelser och märklig meningsbyggnad leder till obegripliga och ibland felaktigt humoristiska texter. Det är dock inte så roligt när dessa seriösa företag/personer pga. sina löjligt felöversatta texter framstår som inkompetenta för läsaren. Det kan gälla allt från produktbeskrivningar, företagspresentationer och manualer till personliga brev.

 

Låt en expert översätta, eller i vart fall granska, era översatta texter före publicering för att undvika språkliga fallgropar.

 

Roth Int. översätter texter från engelska/danska till svenska, samt från svenska till engelska.

Översättning

Så kommer vi igång

Fyll i formuläret på sidan Kontakt.

  • Berätta gärna kort om din text: Hur lång är den? Vilken typ av text är det?

  • På vilket sätt kommer du att använda texten?

  • Hur snart behöver du den korrlästa texten?

  • Har du några särskilda önskemål?

  • Skicka texten.

Du behöver inte skicka texten innan vi kommit överens om något men det är alltid bra att få en uppfattning om texten innan vi ger en offert.

 

Sekretess

Vi behandlar givetvis dina texter med stor försiktighet och berättar aldrig vidare om innehållet i materialet.

Priser

2,40 kr/ord

650 kr/sida

Minimidebitering är 700 kr/uppdrag, oavsett textlängd.

Samtliga priser är exklusive moms.

bottom of page